Tel.: 61 840 68 74
E-mail: biuro@gabinetyowecki.pl
ul. Słowackiego 17,  60-822 Poznań
lokal 3 parter

Gabinety

Elektromiografia – EMG – jest wysokospecjalistycznym badaniem pozwalającym na ocenę stanu zdrowia mięśni i nerwów obwodowych. Ocena tych struktur odbywa się za pomocą elektrod powierzchniowych oraz – w niektórych przypadkach – bardzo cienkich elektrod igłowych.

Wskazania do badania EMG:

- osłabienie siły mięśniowej
- drętwienia
- zaniki mięśni
- drgania, pulsowania mięśni
- kurcze mięśniowe
- zaburzenia czucia
- jako kontrola w niektórych chorobach (cukrzyca, niewydolność erek, choroby tarczycy)
- uszkodzenie pourazowe nerwów
- zespół cieśni nadgarstka
- męczliwość (podejrzenie miastenii)

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wzmaga specjalnego przygotowania. W zależności od obszaru badanego konieczne jest odsłonięcie odpowiedniej kończyny górnej lub/i dolnej.
Kończyna do badania powinna być ciepła – niekiedy konieczne jest dodatkowe ogrzanie kończyny np. termoforem przed rozpoczęciem badania.