Tel.: 61 840 68 74, 693 729 868
E-mail: biuro@gabinetyowecki.pl
ul. Słowackiego 17,  60-822 Poznań
lokal 3 parter

Gabinety

Dr n. med. Michał Owecki  jest lekarzem specjalistą neurologiem.

Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Klinicznym Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 2000; w roku 2006 obronił pracę doktorską z zakresu neurologii.

Dr Michał Owecki zajmuje się diagnostyką i terapią pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego, szczególnie interesując się problematyką chorób zwyrodnieniowych mózgu oraz chorób układu ruchu.

Dr Owecki angażuje się ponadto w pracę dydaktyczno-naukową: prowadzi zajęcia kliniczne z neurologii z polskimi i anglojęzycznymi studentami medycyny; uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, jest autorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w specjalistycznych czasopismach medycznych.


Szczególnym zainteresowaniem dr Oweckiego pozostaje neurologia ciąży – dr Michał Owecki jest autorem podręcznika dla lekarzy i studentów medycyny: „Choroby układu nerwowego u kobiet w ciąży”


Podczas konsultacji przeprowadzone zostaje szczegółowe badanie neurologiczne. W zależności od wskazań wykonane zostaje również badanie dna oka oraz ocena pamięci i pozostałych funkcji poznawczych z wykorzystaniem specjalistyczych standaryzowanych testów.

Pacjent otrzymuje informację o przyczynach i podłożu patofizjologicznym choroby, przedstawione zostają zasady rehabilitacji oraz ustalony jest schemat terapii.

Istnieje ponadto możliwość wykonania blokady okołokorzeniowej oraz terapii z podaniem toksyny botulinowej.

 
Oferujemy kompleksową diagnostykę i terapię chorób układu nerwowego

- Bóle i zawroty głowy

- Choroby układu ruchu:
choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, dystonia, drżenie, ruchy mimowolne, zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, miastenia

- Zaburzenia krążenia mózgowego
stany poudarowe, przewlekła niewydolność krążenia mózgowego

- Otępienia
choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, postepująca afazja niepłynna

- Padaczka

- Niedowłady (osłabienie siły mięśniowej):
polineuropatia, stwardnienie zanikowe boczne, choroby mięśni

- Stwardnienie rozsiane
 

 

Toksyna botulinowa

Toksyna botulinowa to najsilniejsza naturalna trucizna, a zarazem użyteczna substancja terapeutyczna. Decyzja o terapii z wykorzystaniem toksyny botulinowej każdorazowo wymaga oceny pacjenta przez doświadczonego lekarza. Dr Michał Owecki kwalifikuje pacjentów oraz prowadzi terapię toksyną botulinową w wielu chorobach neurologicznych. Do schorzeń, w leczeniu których zastosowanie znajduje toksyna botulinowa należą między innymi:

Stany poudarowe

Spastyczność (wzmożona sztywność mięśni)

Dystonia
- kręcz karku
- kurcz powiek
- połowiczy kurcz twarzy
- kurcz pisarski
- inne dystonie ogniskowe (np. stopy)

Przewlekłe bóle głowy

Nadpotliwość pach, nadpotliwość stóp oraz nadpotliwość rąk

Wskazania kosmetologiczne (zmarszczki, „kurze łapki”)

Szczelina odbytu

Terapia z zastosowaniem toksyny botulinowej jest alternatywą dla leczenia chirurgicznego lub długotrwałego leczenie zachowawaczego

 

EMG – elektromiografia

Elektromiografia – EMG – jest wysokospecjalistycznym badaniem pozwalającym na ocenę stanu zdrowia mięśni i nerwów obwodowych. Ocena tych struktur odbywa się za pomocą elektrod powierzchniowych oraz – w niektórych przypadkach – bardzo cienkich elektrod igłowych.

Wskazania do badania EMG:

- osłabienie siły mięśniowej
- drętwienia
- zaniki mięśni
- drgania, pulsowania mięśni
- kurcze mięśniowe
- zaburzenia czucia
- jako kontrola w niektórych chorobach (cukrzyca, niewydolność erek, choroby tarczycy)
- uszkodzenie pourazowe nerwów
- zespół cieśni nadgarstka
- męczliwość (podejrzenie miastenii)

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wzmaga specjalnego przygotowania. W zależności od obszaru badanego konieczne jest odsłonięcie odpowiedniej kończyny górnej lub/i dolnej.
Kończyna do badania powinna być ciepła – niekiedy konieczne jest dodatkowe ogrzanie kończyny np. termoforem przed rozpoczęciem badania.

 

Wybrane publikacje naukowe

Dr Michał Owecki swoją działalność naukową i publicystyczną koncentruje na zagadnieniach ściśle związanych z neurologią.

Jest autorem artykułów publikowanych w specjalistycznej prasie medycznej, a także rozdziału w podręczniku dla studentów medycyny i lekarzy.

Lista publikacji dostępna jest na stronach:

PubMed:

oraz

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

Podręcznik dla lekarzy i studentów medycyny: „Choroby układu nerwowego u kobiet w ciąży”