Tel.: 61 840 68 74
E-mail: biuro@gabinetyowecki.pl
ul. Słowackiego 17,  60-822 Poznań
lokal 3 parter

Gabinety

Dr Anna Kuśmierek jest specjalistą radiologiem. Dyplom lekarza uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 2008. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w latach 2009-2016 w Zakładzie Radiologii Ogólnej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Zajmuje się Radiologia Ogólną, szczególnie w zakresie badań ultrasonograficznych i tomografii komputerowej, a od roku 2012 również diagnostyką chorób sutka-- badania ultrasonograficzne i mammograficzne . W latach 2013-2015 pracowała w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach.

Jest wykładowcą w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

 

Zakres wykonywanych badań USG

- USG szyi

- USG węzłów chłonnych

- USG jamy brzusznej

- USG piersi

- USG jąder

- USG Doppler